Tìm hiểu về hoạt động của tiền xử lý nước thải công nghiệp

Nhiều nhà máy và cơ sở công nghiệp sử dụng hoặc tạo ra nước thải bằng các quy trình của họ. Nước thải có thể được thải ra, dựa trên các quy định của địa phương và các yêu cầu về giấy phép, hoặc được tái sử dụng trong quy trình của họ. Rất có thể trong mọi trường hợp, nước cần được xử lý ở một mức độ nào đó để đáp ứng các đặc tính chất lượng hoặc các yêu cầu quy định – thường được gọi là tiền xử lý nước thải.

Thuật ngữ “tiền xử lý” có nghĩa là việc xử lý nước thải của các cơ sở thương mại và công nghiệp để loại bỏ các chất độc hại trước khi thải vào hệ thống cống dưới sự kiểm soát của nhà máy xử lý nước thải thuộc sở hữu công. Nếu bạn không xử lý nước đúng cách hoặc quản lý việc xả thải không đúng cách, bạn có thể bị phạt và có thể bị kiện. Ngoài việc tránh các hình phạt theo quy định, việc xử lý trước nước thải có thể rất cần thiết đối với chất lượng sản phẩm của bạn.

Tiền xử lý nước thải là gì

Quá trình tiền xử lý thường bắt đầu bằng việc đánh giá nước và đánh giá các trường hợp xả thải. Nếu chúng ta giả định rằng một loại nước thải thông thường và các thông số kỹ thuật của giấy phép xả thải là có thể đạt được, thì việc xử lý sơ bộ có thể sẽ tuân theo một quy trình xử lý cơ bản. Mục tiêu của tiền xử lý là loại bỏ các chất rắn thải trong nước, bao gồm:

THÔNG TIN VỀ  TRANG : Xử lý khí thải
  • Chất rắn lơ lửng và hòa tan
  • Kim loại
  • Hóa chất tổng hợp

Tiền xử lý thường bao gồm việc sử dụng hóa chất và phương pháp lọc cơ học (hoặc khử nước).

Những Hóa Chất Được Sử Dụng Trong Các Nhà Máy Xử Lý Nước Thải?

Khi xem xét phương pháp tiền xử lý của bạn, nơi đầu tiên cần bắt đầu là xác định những gì bạn cần loại bỏ khỏi nước để đáp ứng các yêu cầu xả thải. Nhiều ứng dụng công nghiệp tạo ra các vật liệu siêu nhỏ đủ nhỏ để chúng có thể đi qua các phương tiện lọc cơ học. Tuy nhiên, với phương pháp xử lý hóa học thích hợp, bạn có thể loại bỏ các ion và chất rắn hòa tan nhỏ hơn khỏi nước, cũng như các chất rắn lơ lửng. Ba loại hóa chất xử lý sơ bộ nước thải hàng đầu liên quan đến:

  • Bộ điều chỉnh pH
  • Chất làm đông
  • Chất tạo bông

Đầu tiên, bạn cần khử hòa tan bất kỳ ion kim loại và hóa chất nào bạn cần loại bỏ bằng cách sử dụng pH. Sau đó, một chất đông tụ được sử dụng để đưa các chất rắn mịn đến một điểm mà chúng tạo thành một pin-floc. Pin-floc có thể được mô tả là một bông cặn nhỏ, yếu, có thể lắng xuống trong quá trình làm sạch. Sau đó, một chất kết bông được thêm vào để tạo điều kiện cho quá trình lắng hoặc nổi nhanh chóng trong một số trường hợp, và sau đó đưa vào quá trình làm sạch để cho phép xảy ra quá trình khử nước.

Tiền xử lý lọc

Sau khi tiền xử lý bằng hóa chất, hệ thống lọc có thể loại bỏ các chất rắn lơ lửng và các chất gây ô nhiễm lớn hơn khỏi nước của bạn. Quá trình lọc có thể được thực hiện ngay sau khi xử lý bằng hóa chất hoặc sau bước làm sạch lắng trong đó sử dụng silo hoặc bể chứa để cho phép nổi, lắng và / hoặc khử nước. Trong khi có nhiều cách để lọc chất gây ô nhiễm, ba loại thiết bị lọc cơ học chính là:

VÀO TRANG CHỦ : Thông gió nhà xưởng 

  • Máy li tâm
  • Máy ép đai
  • Máy ép lọc

Mỗi công nghệ có các đặc điểm CAPEX và OPEX liên quan có thể phù hợp với chi tiết ứng dụng, vị trí địa lý và các ràng buộc của dự án. Sau đây sẽ phác thảo một số ràng buộc này.

Previous Post Next Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *